โต๊ะทำงาน LINK SET 4

FREEDOM IN WORKING ,
FREEDOM IN STYLE

ราคา

0฿

LK 5286L โต๊ะทำงาน = 1 pcs.
W150.80 D120,60 H75

763 LK/L ตู้ลิ้นชัก = 1 pcs.
W42 D60 H75

KB-02 คีย์บอร์ด = 1 pcs.
W80 D40 H81

15 GOLK ตู้ 2 บ่านเปิดกระจก+2 บานเปิดทึบ = 1 pcs.
W80 D40 H156

150 FLK ตู้ ชั้นโล่ง+2 ลิ้นชักแขวนแฟ้ม = 1 pcs.
W90 D40 H156

ขนาดรวมชุดโต๊ะ 150 x 162 x 75 cm.

สินค้าอื่นๆ