เกี่ยวกับเรา

วิสัยทัศน์

มุ่งมั่นที่จะนำผลิตภัณฑ์ และองค์กรก้าวไปสู่ระดับประเทศ ให้ผลิตภัณฑ์เฟอร์นิเจอร์สำนักงานมีคุณภาพมาตรฐานสากล
เพื่อตอบสนองความต้องการทางเศรษฐกิจสังคมได้อย่างทันสมัย

พันธกิจ

เป็นผู้ผลิต จัดจำหน่ายและพัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้า เฟอร์นิเจอร์สำนักงาน ให้มีคุณภาพได้ตรงมาตราฐาน ในราคาที่เหมาะสมกับคุณภาพสินค้า

นโยบายคุณภาพ

มุ่งมั่นเป็นผู้ผลิตและผู้จัดจำหน่ายเฟอร์นิเจอร์ ที่มีคุณภาพสูง รวมถึงการส่งมอบ ที่ตรงเวลา และมีการปรับปรุง คุณภาพอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจ

ระบบบริการคุณภาพ

ผลิตและจำหน่าย เฟอร์นิเจอร์ประเภท เก้าอี้ โซฟา และพาร์ติชั่น โดยผ่านทางตัวแทนจำหน่ายทั้งนี้ พนักงานได้ปฏิบัติงานให้ สอดคล้องกับข้อกำหนด ISO 9001 : 2008

จุดมุ่งหมายสูงสุด

ณปัจจุบันบริษัทฯยังคงมุ่งมั่นพัฒนาในการปรับปรุงคุณภาพของสินค้าของสินค้าและการบริการอย่างต่อเนื่อง เพื่อตอบสนองความ ต้องการของลูกค้าที่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ด้วยความพร้อมในศักยภาพ ทางการผลิตการจัดการและการบริการ ตลอดจนความมุ่งมั่นทุ่มเท ของคณะผู้บริหาร และพนักงานทุกคนที่เป็นส่วนสำคัณอย่างยิ่ง ต่อบริษัทในทุกวันนี้